Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


27. 6. 2018

Výběr dodavatele na rekonstrukci kanalizačního řadu v Hlinsku, konkrétně v ulici Drahý Růžek


13. 6. 2018

Výběrové řízení na dodávku technologie pro dezodorizaci haly mechanického předčištění na čistírně odpadních vod v Hlinsku.


5. 6. 2018

Výběr dodavatele na rekonstrukci kanalizačního řadu v Chrudimi v ulici Topolská


1. 6. 2018

Výběr dodavatele na výstavbu vodovodu a kanalizace v Hlinsku v Čechách v lokalitě Za Drahou.


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz