Dokumenty

Valné hromady / Řádná VH 2014

Pozvánka na valnou hromadu PDF 890 kB
Výroční zpráva za rok 2013 PDF 2 MB
Zpráva auditora k ÚZ k 31.12.2013 PDF 777 kB
Zpráva auditora o ověření VZ 2013 PDF 473 kB
Návrh na rozdělení zisku a schválení odměn PDF 354 kB
Zpráva dozorčí rady PDF 746 kB
Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek PDF 392 kB
Zpráva představenstva k vyloučení PP PDF 472 kB
Zvýšení ZK, započtení pohledávek (usnesení) PDF 489 kB
Nové stanovy společnosti s vysvětlivkami PDF 940 kB
Volba členů představenstva a dozorčí rady PDF 492 kB
Smlouva o výkonu funkce, dozorčí rada PDF 682 kB
Smlouva o výkonu funkce, představenstvo PDF 681 kB
Nabývání vlastních akcií, vytvoření rezervního fondu PDF 261 kB
Nabývání vlastních akcií, protinávrh akcionáře města Pardubice PDF 946 kB
Zápis z jednání valné hromady dne 18.6.2014 PDF 253 kB