Dokumenty

Valné hromady / Řádná VH 2015

Pozvánka na valnou hromadu PDF 3.5 MB
Výroční zpráva za rok 2014 PDF 2.4 MB
Bod jednání 02-2: Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 PDF 1.1 MB
Bod jednání 02-3: Účetní výkazy k 31.12.2014 s potvrzením auditora PDF 2.6 MB
Bod jednání 02-4: Návrh na rozdělení zisku a schválení odměn PDF 422 kB
Bod jednání 02-5: Zpráva auditora o ověření výroční zprávy PDF 448 kB
Bod jednání 05-1: Zpráva představenstva k vyloučení přednostního práva PDF 507 kB
Bod jednání 05-2: Zvýšení ZK, započtení pohledávek (návrh usnesení) PDF 525 kB
Bod jednání 05-3: Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek PDF 454 kB
Bod jednání 06-1: Výtah ze znaleckého posudku na ocenění nepeněžitého vkladu PDF 4.7 MB
Bod jednání 06-2: Souhlas Mze ČR a Pardubického kraje s vložením majetku PDF 547 kB
Bod jednání 06-3: Prohlášení obce Rosice o nepeněžitém vkladu PDF 422 kB
Bod jednání 06-4: Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení ZK nep. vkladem PDF 694 kB
Bod jednání 08-1: Kandidatura do DR, Martina Lacmanová PDF 310 kB
Bod jednání 08-2: Kandidatura do DR, Jan Němec PDF 326 kB
Žádost starostů měst o doplnění programu valné hromady PDF 1.6 MB
Vyjádření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. PDF 718 kB
Protinávrh akcionáře Ing. Legála PDF 283 kB
Vyjádření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. k Protinávrhu akcionáře Ing. Legála PDF 394 kB
Vyjádření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ke kandidatuře Jana Němce do dozorčí rady PDF 594 kB
Protest akcionáře Jana Hejkala k bodům 4., 5. a 6. pořadu jednání valné hromady PDF 522 kB
Zápis z jednání valné hromady dne 16.6.2015 PDF 364 kB