Dokumenty

Valné hromady / Řádná VH 2016

Dopis akcionářům PDF 512 kB
Pozvánka na valnou hromadu PDF 3.3 MB
Výroční zpráva za rok 2015 PDF 4.4 MB
Protinávrh Ing. Jiřího Lengála k bodu 5 a 6 pořadu jednání valné hromady 24.5.2016 PDF 290 kB
Protinávrh Ing. Jiřího Lengála k bodu 5 a 6 pořadu jednání valné hromady 24.5.2016 - doplnění PDF 211 kB
Stanovisko představenstva společnosti k protinávrhům Ing. Jiřího Lengála PDF 196 kB
Protesty akcionáře ing. Franka k hlasování na valné hromadě PDF 919 kB
Požadavky na vysvětlení akcionáře ing. Franka na valné hromadě PDF 1.5 MB
Reakce na protesty a požadavky na vysvětlení akcionáře ing. Franka na valné hromadě PDF 776 kB
Zápis z jednání valné hromady PDF 795 kB
Notářský zápis bez příloh PDF 387 kB