Dokumenty

Valné hromady / VH 12.8.2015

Pozvánka na valnou hromadu PDF 3.8 MB
Bod jednání 05: Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek PDF 416 kB
Bod jednání 05: Zpráva představenstva k vyloučení PP PDF 503 kB
Bod jednání 05: Zvýšení ZK, započtení pohledávek (usnesení) PDF 525 kB
Bod jednání 06: Prohlášení obce Rosice o nepeněžitém vkladu PDF 422 kB
Bod jednání 06: Souhlas Mze ČR a Pardubického kraje s vložením majetku PDF 547 kB
Bod jednání 06: Výtah ze znaleckého posudku na ocenění nepeněžitého vkladu PDF 4.7 MB
Bod jednání 06: Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení ZK nep. vkladem PDF 712 kB
Informace akcionářům - Doplnění programu valné hromady PDF 603 kB
Oznámení o kandidatuře dalších osob do představenstva a dozorčí rady PDF 310 kB
Požadavek na vysvětlení Ing. Miroslava Franka k bodu 8. PDF 692 kB
Vysvětlení k dotazům akcionáře Ing. Miroslava Franka PDF 415 kB
Notářský zápis z konání valné hromady PDF 295 kB
Zápis z jednání valné hromady PDF 372 kB
Příloha k zápisu z jednání valné hromady - výsledky hlasování PDF 5.7 MB