Dokumenty

Valné hromady / Řádná VH 2017

Dopis akcionářům 2017 PDF 358 kB
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2017 PDF 5.3 MB
Výroční zpráva za rok 2016 PDF 21.3 MB
Návrhy-Smlouva o upsání akcií a Smlouva o započtení pohledávek PDF 437 kB
Protinávrh Mgr. Ing. Franka k bodu 10 pořadu jednání valné hromady 6.6.2017 PDF 724 kB
Stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu Mgr. Ing. Franka PDF 341 kB
Zpráva dozorčí rady pro VH 2017 PDF 484 kB
Zpráva představenstva k bodu 5 jednání VH 2017 PDF 461 kB
Písemné požadavky na vysvětlení od akcionáře Ing. Franka PDF 1.5 MB
Odpovědi představenstva na dotazy akcionářů PDF 3.8 MB
Organizační řád VH 2017 PDF 106 kB
Protesty akcionářů 2017 PDF 5.4 MB
Zápis z jednání Valné hromady 2017 PDF 24.5 MB
Seznam příloh k Zápisu jednání VH 2017 PDF 99 kB