Dokumenty

Valné hromady / Řádná VH 2018

Výroční zpráva za rok 2017 PDF 20.9 MB
Průvodní dopis akcionářům PDF 386 kB
Pozvánka na valnou hromadu 2018 PDF 4.3 MB
Zpráva představenstva VH 2018 PDF 2.5 MB
Zpráva dozorčí rady VH 2018 PDF 164 kB
Pravidla pro odměňování členů představenstva a DR PDF 159 kB
Smlouva o výkonu funkce (představenstvo) PDF 156 kB
Smlouva o výkonu funkce (dozorčí rada) PDF 157 kB
Zpráva představenstva k bodu 6 VH 2018 PDF 141 kB
Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek VH 2018 PDF 181 kB
Organizační řád VH2018 PDF 65 kB
Zápis z jednání VH2018 PDF 5.9 MB
Seznam příloh Zápisu z jednání VH2018 PDF 49 kB
Notářský zápis PDF 210 kB