Kanalizace Chrudim – Markovice

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 767
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 580
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 6.220 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 6.220 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 160 ks

Popis kanalizační sítě

Čerpací stanice odpadních vod Markovice Obec Markovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čerpací stanicí odpadních vod v lokalitě pod státní silnicí I/17 Chrudim - Heřmanův Městec. Z čerpací stanice je odpadní voda převáděna částečně výtlačným a částečně gravitačním potrubím označeném v kanalizačním řádu jako "M - výtlak" do kanalizačního systému Chrudim, a to do ulice Gorkého. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovým sběračem "MA".

Kmenový sběrač "MA" - začíná od čerpací stanice odpadních vod, přechází silnici I/17 a vede chodníkem po levé straně ve směru na Chrudim až na úroveň nové zástavby před Markovicemi. Zde přechází na pravou silnice I/17 a vede chodníkem až na konec stávající zástavby v Markovicích kde je ukončena šachtou za RD čp. 537.

Po trase jsou postupně připojeny vedlejší sběrače. Pravostranný sběrač "MAVI", který je zbytkem z původního hlavního kanalizačního sběrače z ulice Ke hřišti. Ten byl při výstavbě kmenového sběrače "MA" přerušen a přepojen do něho před RD čp. 992.

Ze zástavby nad hlavní silnicí jsou postupně připojeny levostranné kanalizační sběrače "MAV" s podružnými řady "MAVa" - "MAVf", odvádějící odpadní vodu z ulic Řůžové, Mládežnické, Sadové, Jasmínové, Šeříkové, Sportovní, V zahrádkách, Do polí, Do vrchu a Mírové a dále sběrače "MAII" a "MAIII" odkanalizovávající novou zástavbu rodinných a řadových domků z levé strany při výjezdu na Chrudim.

Do situace byly zahrnuty i výhledové kanalizační sběrače "MAI" ze spádově přikloněné části nové rozsáhlé pravostranné zástavby pod Skřivánkem, "MAIV" od RD při výjezdu na Sobětuchy a "MAVII" což je budoucí hlavní kanalizační sběrač od obcí Stolany a Sobětuchy.