Kanalizace Prachovice

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1991) 1.549
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1994) 374.000 m3
Kapacitní roční výkon ČOV 224.000 m3
Kapacitní hodinový výkon ČOV 62,2 m3
Návrhový populační ekvivalent ČOV (54 g BSK5/os.den) 2.500 E.O.

Popis kanalizační sítě

Obec Prachovice má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, což znamená, že odpadní i dešťové vody jsou odváděny společně. V případě větších srážek je nadlimitní množství dešťové vody odlehčováno do přilehlých vodotečí. Zásadním problémem je značné množství balastních vod přitékajících z areálu cementárny.