Kanalizace Slatiňany

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1997) 3.780
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 3.170
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 8.803 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 553 ks
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1999) 139.150 m3

Popis kanalizační sítě

Schéma kanalizační sítě ve Slatiňanech Na pravobřežní části Slatiňan je zřízena systematická jednotná kanalizační síť ve správě VAK Chrudim a.s. a města Slatiňany s kmenovou stokou "A", procházející částí Škrovádské ulice (133 m), třídou TGM a Tovární ulicí a připojenou do stoky "P". Ta následně převádí odpadní vody z celé pravobřežní části Slatiňan přes kanalizační systém Chrudim na ČOV Chrudim. Stoka "A" podchycuje stoky z ulic Příčné, 5. května, Jungmannovy, Ke stadionu, Školské, Raisovy, Neumannovy, Šmeralovy, Spojovací, Palackého, Nádražní, Klášterní, B. Němcové, Vítězství, Čechovy, Schmoranzovy a Dělnické.

Dalšími významnými pravobřežními stokami jsou stoka "B", odbočující ze stoky "A" a procházející třídou Vítězství, ulicí Švermovou a Nádražní a podchycující stoky z ulic Wolkerova a Tyršova a stoka "C", procházející ulicí Palackého. Ta odvádí odpadní vody ze sídliště rodinných a bytových domů ulic Tyršova, Družstevní a Havlíčkova. Do stoky "B" je zároveň napojena i jednotná kanalizace z obce Orel - stoka "E".

Kmenovou stoku levobřežní části Slatiňan tvoří stoka "D 1" v třídě TGM (podél městského úřadu). Do této kanalizace jsou napojeny stoky ve vlastnictví MěÚ z ulic Jiráskova a Vrchlického ("D") a celý tento levobřežní systém je vyústěn do řeky Chrudimky.