Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, ulice Palackého - rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění12.6.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do30.6.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko, ulice Palackého - rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace16.6.2017PDF 128 kB
Krycí list nabídky_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace12.6.2017DOC 72 kB
Návrh smlouvy o dílo_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace12.6.2017DOC 54 kB
Neoceněný výkaz výměr_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace12.6.2017XLS 111 kB
Projektová dokumentace_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace12.6.2017ZIP 13.6 MB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky10.7.2017PDF 228 kB