Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace

Datum zveřejnění23.6.2017
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do18.7.2017
Příjem nabídek do18.7.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace23.6.2017PDF 124 kB
Krycí list nabídky_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění flotace a flokulace23.6.2017DOC 72 kB
Návrh smlouvy o dílo_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace23.6.2017DOC 52 kB
Neoceněný výkaz výměr_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace23.6.2017XLS 37 kB
PD_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace23.6.2017ZIP 661 kB
Zrušení výběrového řízení_Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění flotace a flokulace19.7.2017PDF 192 kB