Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění27.6.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do17.7.2017
Příjem nabídek do17.7.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu27.6.2017PDF 128 kB
Krycí list nabídky_Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu23.6.2017DOC 72 kB
Návrh smlouvy o dílo_Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu27.6.2017DOC 56 kB
Neoceněný výkaz výměr_Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu27.6.2017XLS 69 kB
PD_Ronov nad Doubravou, ulice Spojovací - rekonstrukce vodovodu27.6.2017ZIP 4.5 MB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky18.7.2017PDF 280 kB