Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí

Datum zveřejnění10.7.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do26.7.2017
Příjem nabídek do26.7.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí teplovodního potrubí na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí10.7.2017PDF 126 kB
Krycí list nabídky_Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí10.7.2017DOC 72 kB
Návrh smlouvy o dílo_Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí10.7.2017DOC 54 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky27.7.2017PDF 261 kB