Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění25.7.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do10.8.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Projektová dokumentace se skládá ze dvou etap, přičemž v tomto roce plánujeme zrealizovat pouze první etapu. Proto přiložený slepý rozpočet neobsahuje položky pro druhou etapu.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu25.7.2017PDF 128 kB
Krycí list nabídky_Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu25.7.2017DOC 72 kB
Vzor SOD Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu25.7.2017DOC 55 kB
PD_Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu25.7.2017ZIP 24.9 MB
Neoceněný výkaz výměr_Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu25.7.2017XLS 116 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky11.8.2017PDF 249 kB