Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění4.8.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do22.8.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Výzva

Výzva k podání nabídky_Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu4.8.2017PDF 128 kB
Krycí list nabídky Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu4.8.2017DOC 72 kB
Vzor SOD Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu4.8.2017DOC 54 kB
PD Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu4.8.2017ZIP 10.2 MB
Neoceněný výkaz výměr Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu4.8.2017XLS 87 kB

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky23.8.2017PDF 267 kB