Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Skála - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění23.1.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do15.2.2018

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek před rekonstrukcí povrchů komunikace v obci Skála. Stavba bude zásobovat pitnou vodou odběratele v obci Skála. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018PDF 179 kB
Textová část zadávací dokumentace, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018PDF 200 kB
Krycí list rozpočtu, Skála - rekonstrukce vodovodu23.1.2018DOC 72 kB
Vzor SOD, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018DOC 54 kB
PD, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018ZIP 20.3 MB
Neoceněný výkaz výměr, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018XLS 143 kB
Prohlášení o poddavatelích, Skála-rekonstrukce vodovodu23.1.2018DOC 74 kB
Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci13.2.2018PDF 42 kB