Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Morašice - rekonstrukce vodovodního řadu

Datum zveřejnění27.2.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do14.3.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Morašice - rekonstrukce vodovodního řadu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky27.2.2018PDF 127 kB
Krycí list nabídky27.2.2018DOC 72 kB
Vzor SOD27.2.2018DOC 55 kB
PD27.2.2018ZIP 1.3 MB
Neoceněný výkaz výměr27.2.2018XLS 78 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky16.3.2018PDF 279 kB