Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Ústupky, Seč - rekonstrukce výtlačného řadu mezi ÚV a VDJ

Datum zveřejnění27.2.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do9.3.2018
Příjem nabídek do9.3.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Seč, Ústupky - rekonstrukce výtlačného řadu mezi ÚV a VDJ“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky5.3.2018PDF 130 kB
Krycí list nabídky5.3.2018DOC 72 kB
Vzor SOD5.3.2018DOC 55 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky14.3.2018PDF 236 kB