Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hroubovice - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění4.4.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do25.4.2018
Příjem nabídek do25.4.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hroubovice - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky4.4.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky4.4.2018DOC 72 kB
Vzor SOD4.4.2018DOC 54 kB
PD4.4.2018ZIP 2.4 MB
Neoceněný výkaz výměr4.4.2018XLS 118 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky2.5.2018PDF 301 kB