Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Heřmanův Městec, U Bažantnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Datum zveřejnění4.5.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do21.5.2018
Příjem nabídek do21.5.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Heřmanův Městec, U Bažantnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu a přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky4.5.2018PDF 129 kB
Krycí list nabídky4.5.2018DOC 72 kB
Vzor SOD4.5.2018DOC 55 kB
PD4.5.2018ZIP 2.5 MB
Neoceněný výkaz výměr (AKTUALIZOVANÝ)15.5.2018XLS 84 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky23.5.2018PDF 269 kB