Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ATS Stromovka - technologie

Datum zveřejnění23.5.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do8.6.2018
Příjem nabídek do8.6.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ATS Stromovka - technologie“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí technologického zařízení na automatické tlakové stanici Stromovka. Výkaz výměr neobsahuje u některých položek motáž jednotlivých položek, proto cena dodávky musí být včetně montáže. Celková cena pak musí obsahovat případné stavební práce. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky23.5.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky23.5.2018DOC 72 kB
Vzor SOD23.5.2018DOC 52 kB
Neoceněný výkaz výměr23.5.2018XLS 18 kB
PD23.5.2018ZIP 5.4 MB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky17.7.2018PDF 238 kB