Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, Za Drahou - výstavba vodovodu a kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění1.6.2018
Předpokládaná hodnota zakázky6 500 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do25.6.2018
Příjem nabídek do10.7.2018
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s výstavbou vodovodního a kanalizačního řadu v Hlinsku v Čechách. Stavba bude zásobovat pitnou vodou odběratele a dále bude odvádět splaškovou vodu v Hlinsku v lokalitě Za Drahou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky25.6.2018PDF 181 kB
Textová část zadávací dokumentace25.6.2018PDF 200 kB
Vzor SOD25.6.2018DOC 55 kB
Krycí list nabídky1.6.2018DOC 72 kB
Neoceněný výkaz výměr26.6.2018XLS 199 kB
Neoceněný výkaz výměr elektro ČSOV25.6.2018XLS 58 kB
PD1.6.2018ZIP 10.2 MB
Vysvětlení zadávací dokumentace I4.6.2018PDF 30 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace II25.6.2018PDF 32 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky17.7.2018PDF 248 kB