Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim, ulice Topolská - rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění5.6.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do21.6.2018
Příjem nabídek do27.6.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Chrudim, ulice Topolská - rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky5.6.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky5.6.2018DOC 72 kB
Vzor SOD5.6.2018DOC 55 kB
PD5.6.2018ZIP 15.6 MB
Neoceněný výkaz výměr5.6.2018XLS 123 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky17.7.2018PDF 258 kB