Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Hlinsko - dezodorizace haly hrubého předčištění

Datum zveřejnění13.6.2018
Předpokládaná hodnota zakázky4 000 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do17.7.2018
Příjem nabídek do23.7.2018

Předmětem veřejné zakázky je instalace technologie dezodorizace, stavební práce, související dodávky a služby spojené s dezodorizací haly mechanického předčištění na ČOV Hlinsku, za použití fotokatalytické oxidace. Rozměry haly mechanického předčištění jsou 25m x 19m x 8m, tj. objem cca 3.800m3. Technologie dezodorizace musí být navržena na základě objemů odvětrávaného objektu, charakteru zápachu, znalosti technologických procesů a s ohledem na předpokládanou účinnost navržené technologie. Součástí předmětu veřejné zakázky je navržení a instalace technologie dezodorizace, vybudování základů pro umístění technologie (mimo objekt haly), vybudování vzduchového systému odtahu vzdušiny z haly mechanického předčištění, napojení na elektrorozvody a zprovoznění technologie dezodorizace, včetně provedení pachových zkoušek vně objektu před a po instalaci technologie (minimálně množství vypouštěného sirovodíku).

. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky22.6.2018PDF 174 kB
Textová část zadávací dokumentace22.6.2018PDF 196 kB
Krycí list nabídky13.6.2018DOC 72 kB
Vzor SOD22.6.2018DOC 51 kB
Prohlášení o poddodavatelích13.6.2018DOC 74 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace22.6.2018PDF 26 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky7.8.2018PDF 237 kB