Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, Drahý Růžek - rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění27.6.2018
Předpokládaná hodnota zakázky1 100 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do13.7.2018
Příjem nabídek do19.7.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko, Drahý Růžek - rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky27.6.2018PDF 129 kB
Krycí list nabídky27.6.2018DOC 72 kB
Vzor SOD27.6.2018DOC 54 kB
Neoceněný výkaz výměr27.6.2018XLS 102 kB
PD27.6.2018ZIP 14.2 MB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky20.7.2018PDF 253 kB