Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Luže, ul. Jeronýmova - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění20.7.2018
Předpokládaná hodnota zakázky3 500 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do8.8.2018
Příjem nabídek do14.8.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Luže, ul. Jeronýmova - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky_Hlinsko, ulice Palackého-rekonstrukce kanalizace20.7.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky20.7.2018DOC 72 kB
Vzor SOD20.7.2018DOC 56 kB
PD20.7.2018ZIP 8.6 MB
Neoceněný výkaz výměr20.7.2018XLS 73 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky16.8.2018PDF 270 kB