Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady

Datum zveřejnění25.7.2018
Předpokládaná hodnota zakázky1 800 000 Kč
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do9.8.2018
Příjem nabídek do15.8.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací nového vrtu NH-4 v Nových Hradech.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky25.7.2018PDF 1.9 MB
PD25.7.2018ZIP 10.4 MB
Položkový rozpočet25.7.2018XLS 17 kB
Návrh Smlouvy o dílo25.7.2018DOC 115 kB
Vzor čestného prohlášení25.7.2018DOC 161 kB
Seznam poddodavatelů25.7.2018DOC 160 kB
Krycí list nabídky25.7.2018DOC 148 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I9.8.2018PDF 76 kB
Zrušení výběrového řízení13.8.2018PDF 201 kB