Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Seč - dodávka a montáž čerpadla s oběžnými koly z lité nerezy

Datum zveřejnění20.8.2018
Předpokládaná hodnota zakázky500 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do29.8.2018
Příjem nabídek do5.9.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Seč - dodávka a montáž čerpadla s oběžnými koly z lité nerezy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží čerpadla. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky20.8.2018PDF 124 kB
Krycí list nabídky20.8.2018DOC 72 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace22.8.2018PDF 161 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky5.9.2018PDF 249 kB