Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky

Datum zveřejnění21.8.2018
Předpokládaná hodnota zakázky2 900 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do28.8.2018
Příjem nabídek do4.9.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky21.8.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky21.8.2018DOC 72 kB
Neoceněný výkaz výměr21.8.2018XLS 48 kB
PD21.8.2018ZIP 652 kB
Vzor SOD21.8.2018DOC 51 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky23.10.2018PDF 254 kB