Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Hamry - druhé dmychadlo a úprava ASŘ

Datum zveřejnění10.10.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do16.10.2018
Příjem nabídek do22.10.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Hamry - druhé dmychadlo a úprava ASŘ“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky10.10.2018PDF 129 kB
Krycí list nabídky10.10.2018DOC 72 kB
Vzor SOD10.10.2018DOC 43 kB
Neoceněný výkaz výměr10.10.2018XLS 13 kB
PD10.10.2018PDF 341 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky23.10.2018PDF 247 kB