Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Luže - výtlačná čerpadla

Datum zveřejnění18.10.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do8.11.2018
Příjem nabídek do14.11.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Luže - výtlačná čerpadla“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s demontáží dvou stávajících horizontálních čerpadel a instalace nových vertikálních čerpadel včetně nového sacího a výtlačného potrubí v nerezovém provedení. Součástí dodávky budou i stavební práce, které jsou popsány v technické zprávě.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky29.10.2018PDF 127 kB
Krycí list nabídky18.10.2018DOC 72 kB
Vzor SOD29.10.2018DOC 52 kB
PD18.10.2018ZIP 2.1 MB
Neoceněný výkaz výměr18.10.2018XLS 21 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace29.10.2018PDF 23 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky14.11.2018PDF 250 kB