Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Čerpání pitné vody z VDJ Ronov n. D. na Žlebské Chvalovice

Datum zveřejnění23.10.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do1.11.2018
Příjem nabídek do7.11.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Čerpání pitné vody z VDJ Ronov n. D. na Žlebské Chvalovice“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s montážÍ nového nerezového vertikálního čerpadla včetně úpravy sacího, výtlačného a nátokového potrubí. Nedílnou součástí díla je připojení nového čerpadla na zdroj elektrické energie a jeho napojení na stávající telemetrické zařízení provozovatele objektu. Součástí dodávky budou i stavební práce, které jsou popsány v technické zprávě.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky9.11.2018PDF 250 kB
Výzva k podání nabídky29.10.2018PDF 128 kB
Vzor SOD23.10.2018DOC 52 kB
Krycí list nabídky23.10.2018DOC 72 kB
PD23.10.2018ZIP 1.9 MB
Neoceněný výkaz výměr23.10.2018XLS 16 kB