Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim – ul. Palackého a Obce Ležáků, vodovod a kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění20.1.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do9.2.2017
Datum uzavření smlouvy15.3.2017

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a kanalizačních stok, přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek, přepojení uličních vpustí před rekonstrukcí povrchů ulic Palackého a Obce Ležáků. Stavba bude zásobovat pitnou vodou a odvádět odpadní splaškové a dešťové vody z ulic Palackého a Obce Ležáků v Chrudimi.


Dokumenty k zakázce

Výzva

Výzva k podání nabídky20.1.2017PDF 4.2 MB

Zadávací a kvalifikační dokumentace

Část zadávací dokumentace k veřejné zakázce6.2.2017PDF 102 kB
Textová část zadávací dokumentace20.1.2017PDF 742 kB
Soupis prací20.1.2017ZIP 836 kB
Smlouva o dílo - vzor20.1.2017PDF 353 kB
Krycí list nabídky - vzor20.1.2017DOC 20 kB
Prohlášení o poddodavatelích - vzor20.1.2017DOC 21 kB

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace23.1.2017ZIP 664 kB

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru21.2.2017PDF 641 kB
Rozhodnutí o výběru dodavatele21.2.2017PDF 309 kB

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele5.4.2017PDF 932 kB

Smlouva, její změny a dodatky

Smlouva o dílo5.4.2017PDF 12.1 MB