Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, ulice Rubešova - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění25.10.2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do7.11.2018
Příjem nabídek do27.11.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko, ulice Rubešova - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky9.11.2018PDF 128 kB
Krycí list nabídky29.10.2018DOC 72 kB
Vzor SOD29.10.2018DOC 56 kB
Neoceněný výkaz výměr20.11.2018XLS 70 kB
PD12.11.2018ZIP 3.6 MB
Vysvětlení zadávací dokumentace20.11.2018PDF 35 kB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky29.11.2018PDF 287 kB