Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Nové Hrady - průzkumný jádrový vrt

Datum zveřejnění9.11.2018
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do19.11.2018
Příjem nabídek do21.11.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Nové Hrady - průzkumný jádrový vrt“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a vrtné práce, související dodávky a služby spojené s realizací průzkumného jádrového vrtu v obci Nové Hrady u vodojemu nad hřbitovem v lokalitě Široká.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky9.11.2018PDF 144 kB
Krycí list nabídky9.11.2018DOC 72 kB
Vzor SOD9.11.2018DOC 55 kB