Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Chrudim - potrubí kalové vody

Datum zveřejnění15.11.2018
Předpokládaná hodnota zakázky300 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do30.11.2018
Příjem nabídek do6.12.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Chrudim - potrubí kalové vody“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební, zámečnické práce a související dodávky a služby spojené s výměnou potrubí kalové vody na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky2.1.2019PDF 244 kB
Výzva k podání nabídky15.11.2018PDF 127 kB
Krycí list nabídky15.11.2018DOC 72 kB
Vzor SOD15.11.2018DOC 52 kB