Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Hamry - čerpadla pro VDJ Studnice

Datum zveřejnění29.1.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do7.2.2019
Příjem nabídek do13.2.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Hamry - čerpadla pro VDJ Studnice“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí technologického zařízení na úpravně vody Hamry. Montáž jednotlivých položek je ve výkazu výměr daná jedinou položkou č.123 Montážní práce (komplet). Celková cena pak musí obsahovat případné stavební práce. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky29.1.2019PDF 764 kB
Krycí list nabídky29.1.2019DOC 72 kB
Vzor SOD29.1.2019DOC 52 kB
Neoceněný výkaz výměr29.1.2019XLS 25 kB
PD29.1.2019ZIP 689 kB