Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Heřmanův Městec, ul. Pokorného - rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění1.3.2019
Předpokládaná hodnota zakázky7 000 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do27.3.2019
Příjem nabídek do1.4.2019

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek před rekonstrukcí povrchů komunikace v Heřmanově Městci v ulici Pokorného. Stavba bude odvádět splaškovou a dešťovou vodu. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky2.4.2019PDF 287 kB
Neoceněný výkaz výměr28.3.2019XLS 79 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace18.3.2019PDF 499 kB
Výzva k podání nabídky5.3.2019PDF 1 MB
Textová část zadávací dokumentace1.3.2019PDF 1 MB
Krycí list nabídky1.3.2019DOC 73 kB
Prohlášení o poddavatelích1.3.2019DOC 75 kB
Vzor SOD1.3.2019DOC 55 kB
PD1.3.2019ZIP 16.7 MB