Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Podlažice - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění7.3.2019
Předpokládaná hodnota zakázky12 500 000 Kč
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do2.4.2019
Příjem nabídek do8.4.2019

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek v obci Podlažice. Stavba bude odvádět splaškovou a dešťovou vodu. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky15.4.2019PDF 270 kB
Neoceněný výkaz výměr28.3.2019XLS 161 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace20.3.2019DOC 12 kB
Výzva k podání nabídky7.3.2019PDF 1 MB
Textová část zadávací dokumentace7.3.2019PDF 1 MB
Krycí list nabídky7.3.2019DOC 73 kB
PD7.3.2019ZIP 28.7 MB
Vzor SOD7.3.2019DOC 55 kB