Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, Rataje - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění18.4.2019
Předpokládaná hodnota zakázky6 000 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do30.5.2019
Příjem nabídek do6.5.2019

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek v Hlinsku v Čechách v místní části Rataje. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

PD23.4.2019ZIP 16.2 MB
Krycí list nabídky18.4.2019DOC 73 kB
Prohlášení o poddavatelích18.4.2019DOC 75 kB
Vzor SOD18.4.2019DOC 58 kB
Textová část zadávací dokumentace18.4.2019PDF 1 MB
Výzva k podání nabídky18.4.2019PDF 1 MB
Neoceněný výkaz výměr18.4.2019XLS 103 kB