Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady

Datum zveřejnění30.4.2019
Předpokládaná hodnota zakázky1 800 000 Kč
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do20.5.2019
Příjem nabídek do24.5.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací nového vrtu NH-4 v Nových Hradech.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace15.5.2019PDF 671 kB
Výzva k podání nabídky30.4.2019PDF 599 kB
PD30.4.2019ZIP 12.1 MB
Neoceněný výkaz výměr30.4.2019XLS 19 kB
Vzor SOD30.4.2019DOC 127 kB
Čestné prohlášení30.4.2019DOC 161 kB
Prohlášení o poddodavatelích30.4.2019DOC 160 kB
Krycí list nabídky30.4.2019DOC 148 kB