Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Luže - kalová koncovka

Datum zveřejnění17.5.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do5.6.2019
Příjem nabídek do12.6.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Luže - kalová koncovka“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací kalové koncovky na čistírně odpadních vod Luže.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky17.5.2019PDF 755 kB
Vzor SOD17.5.2019DOC 52 kB
Krycí list nabídky17.5.2019DOC 72 kB
Neoceněný výkaz výměr17.5.2019XLS 17 kB
PD17.5.2019ZIP 2.1 MB