Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Datum zveřejnění31.5.2019
Předpokládaná hodnota zakázky1 400 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do17.6.2019
Příjem nabídek do21.6.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu a přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky31.5.2019PDF 755 kB
Krycí list nabídky31.5.2019DOC 72 kB
Vzor SOD31.5.2019DOC 55 kB
Neoceněný výkaz výměr31.5.2019XLS 80 kB
PD31.5.2019ZIP 4.6 MB