Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chotěnice - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění14.6.2019
Předpokládaná hodnota zakázky2 400 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do27.6.2019
Příjem nabídek do3.7.0201

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Chotěnice - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky14.6.2019PDF 753 kB
Krycí list nabídky14.6.2019DOC 72 kB
Vzor SOD14.6.2019DOC 55 kB
Neoceněný výkaz výměr14.6.2019XLS 93 kB
PD14.6.2019ZIP 8.9 MB