Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Luže - rekonstrukce přelivného žlabu dosazovací nádrže

Datum zveřejnění1.7.2019
Předpokládaná hodnota zakázky500 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do23.7.2019
Příjem nabídek do29.7.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže - rekonstrukce přelivného žlabu dosazovací nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí teplovodního potrubí na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Krycí list nabídky1.7.2019DOC 72 kB
Vzor SOD1.7.2019DOC 52 kB
PD1.7.2019PDF 338 kB
Foto1.7.2019ZIP 12.4 MB
Výzva k podání nabídky1.7.2019PDF 754 kB