Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

VDJ Košumberk N - rekonstrukce nádrže

Datum zveřejnění7.8.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do22.8.2019
Příjem nabídek do28.8.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „VDJ Košumberk N - rekonstrukce nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí nádrže vodojemu v Luži včetně rekonstrukce střechy vodojemu (zajištění nepropustnosti) . Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Neoceněný výkaz výměr26.8.2019XLS 12 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace8.8.2019PDF 638 kB
PD8.8.2019ZIP 989 kB
Výzva k podání nabídky7.8.2019PDF 755 kB
Vzor SOD7.8.2019DOC 52 kB
Krycí list nabídky7.8.2019DOC 72 kB