Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky

Datum zveřejnění12.8.2019
Předpokládaná hodnota zakázky16 500 000 Kč
Stav zakázkyPříjem nabídek
Příjem žádostí do2.9.2019
Příjem nabídek do6.9.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace20.8.2019PDF 88 kB
Textová část zadávací dokumentace12.8.2019PDF 1 MB
Neoceněný výkaz výměr12.8.2019XLS 205 kB
Krycí list nabídky12.8.2019DOC 73 kB
PD12.8.2019ZIP 30.3 MB
Vzor SOD12.8.2019DOC 54 kB
Výzva k podání nabídky12.8.2019PDF 1 MB