Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky

Datum zveřejnění12.8.2019
Předpokládaná hodnota zakázky16 500 000 Kč
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do2.9.2019
Příjem nabídek do16.9.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Prohlášení o poddavatelích12.9.2019DOC 75 kB
Neoceněný výkaz výměr elektro5.9.2019XLS 55 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace V5.9.2019PDF 72 kB
PD4.9.2019ZIP 30.9 MB
Neoceněný výkaz výměr4.9.2019XLS 210 kB
Textová část zadávací dokumentace4.9.2019PDF 1 MB
Vzor SOD4.9.2019DOC 54 kB
Výzva k podání nabídky4.9.2019PDF 1 MB
Vysvětlení zadávací dokumentace IV4.9.2019PDF 192 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace III2.9.2019PDF 357 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace II27.8.2019PDF 210 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I20.8.2019PDF 88 kB
Krycí list nabídky12.8.2019DOC 73 kB