Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Luže, Andělská cesta - rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění21.8.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do9.9.2019
Příjem nabídek do12.9.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Luže, Andělská cesta - rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řádu a přepojení vodovodních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace I5.9.2019PDF 1.6 MB
Výzva k podání nabídky21.8.2019PDF 757 kB
Krycí list nabídky21.8.2019DOC 72 kB
Vzor SOD21.8.2019DOC 56 kB
Neoceněný výkaz výměr21.8.2019XLS 55 kB
PD21.8.2019ZIP 1 MB