Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky

Datum zveřejnění14.9.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do25.9.2019
Příjem nabídek do1.10.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky14.9.2019PDF 1 MB
Textová část zadávací dokumentace14.9.2019PDF 1 MB
Vzor SOD14.9.2019DOC 53 kB
Prohlášení o poddavatelích14.9.2019DOC 75 kB
Krycí list nabídky14.9.2019DOC 73 kB
Neoceněný výkaz výměr elektro14.9.2019XLS 55 kB
Neoceněný výkaz výměr14.9.2019XLS 210 kB
PD14.9.2019ZIP 30.9 MB
Vysvětlení zadávací dokumentace I14.9.2019PDF 88 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace II14.9.2019PDF 210 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace III14.9.2019PDF 357 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace IV14.9.2019PDF 192 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace V14.9.2019PDF 72 kB